Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma is samengegaan met Stichting SaldoPlus

Per 1 juli 2019 is de Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma (SVCP) onderdeel van Stichting SaldoPlus. De cliënt profiteert van deze samenwerking. Het goede en vertrouwde blijft behouden. Daarnaast kunnen cliënten gebruik maken van de expertise van SaldoPlus op het gebied van budgetbeheer, budgetcoaching en schuldenbewind.

De veranderingen voor de cliënten van SVCP zijn minimaal. De vertrouwde medewerkers blijven het vaste aanspreekpunt en er blijft gewerkt worden vanuit dezelfde locatie in Waalwijk. Tenslotte blijft ook de merknaam “SVCP” behouden. Om de samenwerking te borgen zijn 2 bestuursleden van SVCP tot het bestuur van SaldoPlus toegetreden. Meer informatie over Stichting SaldoPlus vindt u op de website: www.saldoplus.nl.

Bewindvoering – in het belang van de cliënt

Veel mensen vinden het lastig om hun financiën bij te houden. Voor sommige mensen is het gewoon te moeilijk om hun eigen geldzaken te regelen. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking. De kantonrechter kan dan een bewindvoerder benoemen.

Onafhankelijke stichting

Stichting SaldoPlus is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur. De stichting voert een eigen, zelfstandig beleid. Dat beleid richt zich op het dienen van de belangen van de cliënten. Daarnaast bewaakt het bestuur de kwaliteit van de werkzaamheden. Het zorgt ervoor dat de kwaliteit goed blijft en waar mogelijk zelfs verbeterd wordt. De rechtbank, accountant en branchevereniging houden toezicht op de werkzaamheden en kwaliteit van Stichting SaldoPlus.

Ervaren en deskundige staf

Op ons kantoor in Waalwijk werken professionele krachten. Zij hebben een ruime ervaring in bewindvoering. Onze cliënten ervaren onze werkwijze als open, vriendelijk en gedegen. Met ruimte voor persoonlijke wensen en een passende aanpak.