Stichting SaldoPlus brengt kosten in rekening voor het uitvoeren van het bewind of inkomensbeheer.

De overheid bepaalt ieder jaar opnieuw de kosten van bewindvoering. Alle bewindvoerders mogen dezelfde kosten in rekening brengen. De overheid publiceert de kosten in de regeling beloning curatoren, beschermingsbewindvoerder en mentoren.

De kosten zijn voor een éénpersoonshuishouden:

bewindvoering zonder schulden 96,08 per maand
bewindvoering met schulden 124,33 per maand
instaptarief (aanvangswerkzaamheden) 543,00 éénmalig
uitstaptarief (eindwerkzaamheden) 204,00 éénmalig

De kosten zijn voor een tweepersoonshuishouden:
(echtpaar of geregistreerde partners in een gemeenschap van goederen)

bewindvoering zonder schulden 115,33 per maand
met schulden bij één persoon 132,25 per maand
met schulden bij beiden 149,17 per maand
instaptarief (aanvangswerkzaamheden) 651,00 éénmalig
uitstaptarief (eindwerkzaamheden) 245,00 éénmalig

Mensen met geringe inkomsten en weinig vermogen kunnen vaak bijzondere bijstand krijgen van hun gemeente voor de kosten van het beschermingsbewind. als u daarvoor in aanmerking komt, verzorgt Stichting SaldoPlus de aanvraag bij uw gemeente.